Aktualne Licytacje dla gmin: Białogard, Karlino, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Tychowo, Sławoborze.

Licytacja Nieruchmości - dz. gruntu 277/3 o pow. 0,19ha - Żeleźno

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-09-2019r. o godz.10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  działka gruntu nr 277/3 o powierzchni:  0,19 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym  o łącznej pow. 96,68 m2 (pow. zabudowy 77 m2)  oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 46 i 22 m2. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Na parterze dwa pokoje w tym pokój z aneksem kuchennym, na podłogach panele podłogowe w pozostałych  pomieszczeniach terakota. Na poddaszu w dwóch pokojach deski drewniane lakierowane, w łazience z wc terakota. W łazience i wc na parterze wanna i prysznic, kaloryfery panelowe, w pokoju na parterze piecyk grawitacyjny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną ,wodną (hydrofor) kanalizacyjną (sieć wiejska) ,centralne ogrzewanie i c.w.u. na paliwo stałe zlokalizowane w kotłowni (budynek gospodarczy 105) należącej  do dłużnika: Elżbieta Jopek - Błonkowska, położonej: 78-200 Białogard, Żeleźno,  dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1B/00000490/6
Suma oszacowania wynosi: 167 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi:  111 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 780,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 wolno  przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
mgr. Karol Rudziński
 
 

Licytacja Nieruchmości - Motarzyn gm. Tychowo - działka nr. 119/2 o pow. 2,210ha

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-09-2019r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej  do dłużników: Ruta Orzechowska i Tomasz Orzechowski
położonej: 78-220 Tychowo, Motarzyn, stanowiącej  działka gruntu nr 119/2 o pow. 2,210 ha zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym 0054 Motarzyn gmina Tychowo. Działka jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych, teren znacznie podmokły, liczne zastoiska wodne, przy granicy wschodniej działki rośnie szpaler drzewostanu dębowego. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny trwałych użytków zielonych i tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej z towarzyszącą zabudową gospodarczą. W dalszej odległości znajdują się  tereny rolne i leśne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowości Motarzyn. Dojazd do działki nr 119/2 dro gą gruntową (działka ewidencyjna numer 110 - droga gminna). Ponadto działka posiada dostęp do drogi poprzez działkę ewidencyjną numer 120/3 - działka wydzielona geodezyjnie ale nie urządzona w terenie, również droga gminna, dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   KW KO1B/00041650/5
Suma oszacowania wynosi 35 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  26 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 520,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 wolno przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
mgr. Karol Rudziński
 

Licytacja Nieruchmości - działka nr. 158 nr. 164 Żytelkowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-09-2019r. o godz.10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Grzegorz  Organiszczak położonej: 78-200 Białogard, Żytelkowo,  stanowiącej  Działki gruntu nr. 158 i 164 położone w miejscowości Żytelkowo gm. Białogard o łącznej powierzchni 1,63 ha, grunty orne. Działka gruntu nr. 158 o pow. 1,18 ha posiada regularny kształt trapezowy wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych. Na części działki torfowiska. Działka 164 o pow. 0,45 ha posiada kształt regularny trapezowy, wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej , porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych, na części działki torfowiska. Przy północnej granicy działki przebiega napowietrzana linia elektroenergetyczna WN. Działki znajdują się na terenie podmokłym, tereny zmeliorowane. Dojazd do działki nr. 158 drogą wydzieloną geodezyjnie, nie urządzona w terenie. Działka nr. 164 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dla nieruchomości tej  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW KO1B/00046642/1.
Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  18 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00  w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
mgr. Karol Rudziński
 

Licytacja nieruchomości - Białogard ul. 1-go Maja 3/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-09-2019r. o godz.10:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego  stanowiącego  lokal niemieszkalny o pow. 64,91 m2. Z lokalem związany jest udział  w 4190/10000 części w prawie użytkowania wieczystego. Lokal położony na drugiej kondygnacji składa się z dwóch pomieszczeń biurowych. Lokal zlokalizowany jest w północno-wschodniej części budynku od strony ulicy 1 Maja . Lokal wyposażony jest w instalacje energii elektrycznej, wod-kan, co z sieci miejskiej, kaloryfery panelowe. Ściany i sufity malowane, posadzka betonowa wykończona wykładziną. Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wejściowe z profili PCV, wewnętrzne drewniane.       
należącego  do dłużnika: WALDEMAR SERAFIN, położonego: 78-200 Białogard, 1 Maja 3/3,
  dla którego  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1B/00044401/6
Suma oszacowania wynosi 51 500,00zł + VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  38 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 wolno przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
mgr. Karol Rudziński
 

Licytacja nieruchomości - Białogard ul. 1-go Maja 3/8A

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-09-2019r. o godz.08:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego  stanowiącego  lokal niemieszkalny znajdujący się w budynku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 519 obr. 0006 miasta Białogard. Lokal położony na drugiej kondygnacji o pow. 45,46 m2. Składający się z jednego pomieszczenia. Z lokalem związany jest udział do części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w 344/10000 części objętego księgą /wieczystą KO1B/00017672/8. Lokal znajduje się w budynku o funkcji mieszkalno-usługowej. Wyposażony  jest w instalacje energii elektrycznej, wod-kan, c.o. z sieci miejskiej, kaloryfery panelowe. Ściany i sufit malowane, posadzka wykończona terakotą. Standard lokalu oceniono jako przeciętny, do jego wykończenia użyto materiałów budowlanych przeciętnej jakości i trwałości.  
należącego  do dłużnika: WALDEMAR SERAFIN  położonego: 78-200 Białogard, 1 Maja 3/8 A,
  dla którego  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  KO1B/00044402/3
Suma oszacowania wynosi 38 600,00zł + VAT , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    28 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  w dni powszednie od godz. 10:00  do godz. 14:00 wolno przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy 
mgr. Karol Rudziński
 

Licytacja nieruchomości - Karlino, ul. Ogrodowa 2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-06-2019r. o godz.10:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej  do dłużnika: Kamil Kulesza położonej: 78-230 Karlino, Ogrodowa 2,  dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  KO1B/00016577/5  stanowiącej  działka gruntu nr 103/1 o pow. 0,0421 ha w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 141 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość. Nieruchomość położona w północnej części Karlina na osiedlu domków jednorodzinnych. Działka gruntu posiada regularny kształt  zbliżony do prostokąta, ogrodzona częściowo z siatki stalowej plecionej na słupkach, częściowo drewniane, brama wjazdowa dwuskrzydłowa, furtka stalowa. Działka zagospodarowana zagospodarowana przydomowym trawnikiem i nasadzeniami z drzew i innych roślin ozdobnych, urządzone ciągi pieszo-jezdne utwardzone kostką brukową. Na działce znajduje się budynek mieszkalny niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w technologii tradycyjnej, rok zakończenia budowy 2011. Na parterze domu znajduje się kuchnia, spiżarnia, salon, korytarz, wc, kotłownia, na poddaszu 4 pokoje w tym jeden z garderobą, korytarz, łazienka z wc. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wod-kan, gazową, ogrzewanie piec gazowy zlokalizowany w kotłowni na parterze, kominek z płaszczem wodnym zlokalizowany w salonie na parterze. Podłogi na parterze ,w pokojach panele w łazience z wc terakota i glazura. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, stolarka okienna z profili PCV  
Suma oszacowania wynosi 413 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 275 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00  w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy: 
mgr Karol Rudziński

Czytaj więcej: Licytacja nieruchomości - Karlino, ul. Ogrodowa 2

Podkategorie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok