Aktualne Licytacje dla gmin: Białogard, Karlino, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Tychowo, Sławoborze.

Licytacja nieruchomości - Białogard ul. 1-go Maja 3/8A

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-09-2019r. o godz.08:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego  stanowiącego  lokal niemieszkalny znajdujący się w budynku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 519 obr. 0006 miasta Białogard. Lokal położony na drugiej kondygnacji o pow. 45,46 m2. Składający się z jednego pomieszczenia. Z lokalem związany jest udział do części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w 344/10000 części objętego księgą /wieczystą KO1B/00017672/8. Lokal znajduje się w budynku o funkcji mieszkalno-usługowej. Wyposażony  jest w instalacje energii elektrycznej, wod-kan, c.o. z sieci miejskiej, kaloryfery panelowe. Ściany i sufit malowane, posadzka wykończona terakotą. Standard lokalu oceniono jako przeciętny, do jego wykończenia użyto materiałów budowlanych przeciętnej jakości i trwałości.  
należącego  do dłużnika: WALDEMAR SERAFIN  położonego: 78-200 Białogard, 1 Maja 3/8 A,
  dla którego  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  KO1B/00044402/3
Suma oszacowania wynosi 38 600,00zł + VAT , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    28 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  w dni powszednie od godz. 10:00  do godz. 14:00 wolno przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy 
mgr. Karol Rudziński
 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok