Aktualne Licytacje dla gmin: Białogard, Karlino, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Tychowo, Sławoborze.

Licytacja Nieruchomości pow. 5,8580 ha - gm. Białogard

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2022r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 162/3 o pow. 5,8580 ha niezabudowana położona jest w obrębie ewidencyjnym Redlino w gminie Białogard, w powiecie białogardzkim. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolne i leśne. Działka porośnięta trawą na gruntach ornych i roślinnością siedlisk łąkowych, należącej do dłużnika: Bartłomiej Kołodziejski położonej: 78-200 Białogard, Trzebiele, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze:
KW KO1B/00049748/5
Suma oszacowania wynosi 113 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030 najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy
Karol Rudziński

 


 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok