Zakres Działań Komornika

Spis Inwentarza

Spis inwentarza to spisanie całego majątku wchodzącego w skład masy spadkowej .
Postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego lub na wniosek spadkobiercy komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające  wciągnięciu do spisu inwentarza. Postanowienie, którego wykonanie zlecono komornikowi, powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności. Wzmiankę tę zamieszcza się na odpisie postanowienia doręczanym wnioskodawcy, a gdy postanowienie podlega wykonaniu z urzędu - na odpisie przekazywanym do wykonania komornikowi.

Na czynności komornika może być wniesiona skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się w ciągu 7 dni od dokonania czynności, a jeżeli osoba, która wnosi skargę, nie była obecna przy dokonaniu czynności ani nie była powiadomiona o terminie jej dokonania - w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o dokonaniu czynności. Skarga może być wniesiona również na odmowę dokonania czynności.
Żródło  : Rozporządzenie MS z 1991-10-01 Dz.U.1991.92.411

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok