Zakres Działań Komornika

Spis Inwentarza

Spis inwentarza to spisanie całego majątku wchodzącego w skład masy spadkowej .
Postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego lub na wniosek spadkobiercy komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające  wciągnięciu do spisu inwentarza. Postanowienie, którego wykonanie zlecono komornikowi, powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności. Wzmiankę tę zamieszcza się na odpisie postanowienia doręczanym wnioskodawcy, a gdy postanowienie podlega wykonaniu z urzędu - na odpisie przekazywanym do wykonania komornikowi.

Czytaj więcej: Spis Inwentarza

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok